วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

เมื่อครั้งยังเด็กเล็กอยู่

ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมศึกษา

หนุ่มสาวข่าวความรักมา

ขออย่าว้าวุ่นไวไฟ

กลางคนขันติวิริยะ

อาชีพก็จะสดใส

แก่เฒ่ามีพรหมวิหารใจ

ย่อมเป็นสุขได้ในธรรม.

สตรีสาร 30 พฤษภาคม 2519.

ไม่มีความคิดเห็น: